En fylogenetisk undersøgelse af tortur: Genealogien af rituel vold i Skandinavien og Mellemøsten (5+3)

Ph.d.-stipendium i En fylogenetisk undersøgelse af tortur: Genealogien af rituel vold i Skandinavien og Mellemøsten (5+3)

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur et ph.d.-stipendium i En fylogenetisk undersøgelse af tortur: Genealogien af rituel vold i Skandinavien og Mellemøsten til besættelse pr. 1. juni 2018 for en periode på indtil 3 år (5+3). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. juni 2018.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 2 ovenstående parter.

Dette ph.d. projekt er en del af et stort tværfagligt, komparativt forskningsprojekt, som søger svar på spørgsmålet: hvorfor sker menneskeofringer? Se: http://talent.au.dk/fileadmin/talent.au.dk/ARTS/Human_Sacrifice_and_Value-opslag_E2018.pdf

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem forskere inden for bl.a. Antropologi, Arkæologi, Historie og Religionsvidenskab.

Ph.d. projektet er et historisk og tværkulturelt antropologisk studie af tortur som en form for offer-vold der ofte er involveret i menneskeofringer. Studiet vil blive udfoldet inden for rammen af følgende to underprojekter: Et genealogisk studie af tortur i Levanten/Mellemøsten (og andre relevante regioner) i perioden fra Anden Verdenskrig til i dag. Et genealogisk studie af tortur i Skandinavien (eller Nord-Europa) i perioden 1500-1700 e.Kr. Projektet er baseret på arkivstudier, der kombinerer kvalitativ og kvantitativ data og som resulterer i komparative analyser af historiske og nutidige datamaterialer.

Ph.d. kandidaten kan med fordel have en kandidatgrad inden for historie, sociologi, historisk antropologi, antropologi, religionshistorie el. lign. Kandidaten skal have en evne til at håndtere store mængder data med analyse-computerprogrammer. Kendskab til text mining og komparative analyser vil være en fordel. Ligeledes vil det være en fordel hvis kandidaten kan dokumentere regionalt forskningskendskab til et eller begge (historiske eller nutidige) regioner i understudierne.

Projektet kræver robusthed, da det indebærer analyser af dokumentationsmaterialer om tortur og kandidaten skal være opmærksom på eventuelle mentale følger heraf. 

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://talent.au.dk/phd/arts/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet Antropologi, Globale Studier og Religionsvidenskab.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted dels på DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur og dels på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Som udgangspunkt er fordelingen af arbejdstiden 70%  på Institut for Kultur og Samfund og 30% på DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur set over den samlede studieperiode. Den specifikke fordeling aftales ved ansættelsen/indskrivningen.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Institut for Kultur og Samfunds forskningsaktiviteter:
http://cas.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. maj 2018.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Løn: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/salary-and-employment/salary-5-3-programme-and-part-b-of-the-4-4-programme/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet Antropologi, Globale Studier og Religionsvidenskab: http://talent.au.dk/phd/arts/contacts/

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Mette-Louise Johansen, Institut for Kultur og Samfund, e-mail mlej@cas.au.dk, tlf. 22 32 31 50 eller forskningsleder Henrik Rønsbo, DIGNITY, e-mail hr@dignityinstitute.dk, tlf. 36 93 86 21.  

Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://talent.au.dk/phd/arts/application/english-test/

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://talent.au.dk/phd/arts/application/application-guide/

 

Ansøgningsfrist: 15. marts 2018 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes:
2018-13

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.