Projektledelse og dets metoder og redskaber: Den gensidige konstruktion af praksis, redskaber og software (5+3)

Ph.d.-stipendium i Projektledelse og dets metoder og redskaber: Den gensidige konstruktion af praksis, redskaber og software (5+3)

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med IT-vest et ph.d.-stipendium i Projektledelse og dets metoder og redskaber: Den gensidige konstruktion af praksis, redskaber og software til besættelse pr. 1. september 2018 for en periode på indtil 3 år (5+3). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. september 2018.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 2 ovenstående parter.

Center for STS Studies udbyder et ph.d.-stipendium i Science-Technology-Society (STS) og projektledelse.

Ph.d.-projektets mål er at undersøge projektledelses praksisser gennem kvalitative metoder. Der søges kandidater til et projekt, der gennemfører empiriske studier baseret af brugen af projektledelses-software og andre redskaber til at håndtere projekter for at afdække, hvorledes projektledelses praksisser og software gensidigt konstituerer hinanden. Der er p.t. et gab mellem den store udbredelse af projektledelses software og forskning i dens betydning for hvorledes projektledelses udøves. Projekt skal undersøge forskellige typer projektledelses-software og relationerne mellem disse og forskellige tilgange til projektledelse. Målet er at bidrage med en indsigt mønstre i projektledelses-software og -praksisser gensidigt former hinanden. Ansøgere bør have indgående kendskab til mindst et af felterne omkring projektledelse, Science-Technology-Studies, eller Computer-Supported Cooperative Work.

Projektet vil være placeret ved Center for STS studier, Informationsvidenskab, Aarhus Universitet, og den ansøgeren forventes at involvere sig i centret og STS feltet. Endvidere er projektet del af Center for IT Project Management and Innovation, som er et samarbejde ml. Center for STS Studier og Business Administration, Business and Social Science, Aarhus University. Ansøgeren forventes også at tage del i dette centers aktiviteter.

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://talent.au.dk/phd/arts/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Artshttp://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet IKT, Medier, Kommunikation og Journalistik.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse på instituttet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Institut for Kommunikation og Kulturs forskningsaktiviteter:
http://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. august 2018.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Løn: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/salary-and-employment/salary-5-3-programme-and-part-b-of-the-4-4-programme/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet IKT, Medier, Kommunikation og Journalistik: http://talent.au.dk/phd/arts/contacts/

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Claus Bossen, Institut for Kommunikation og Kultur, e-mail clausbossen@cc.au.dk, tlf. 87 16 19 83.  

Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://talent.au.dk/phd/arts/application/english-test/

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://talent.au.dk/phd/arts/application/application-guide/

Ansøgningsfrist: 15. marts 2018 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes: 
2018-12

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.