Folkesundhed ved en skillevej: Når vaccinereaktioner smitter (5+3)

Ph.d.-stipendium i Folkesundhed ved en skillevej: Når vaccinereaktioner smitter (5+3)

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) et ph.d.-stipendium i Folkesundhed ved en skillevej: Når vaccinereaktioner smitter til besættelse pr. 1. januar 2018 for en periode på indtil 3 år (5+3). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. januar 2018.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 2 ovenstående parter.

Human papilloma virus (HPV)-vaccinen blev markedsført i 2006 og har siden affødt mange forskelligartede kontroverser verden over. I lande som USA, Frankrig og Storbritannien har debatten især kredset om moralske problemstillinger vedrørende unge pigers seksualitet, statsstyring og forældres selvbestemmelsesret, mens lande med nationale HPV-vaccinationsprogrammer som Danmark, Japan og Australien har oplevet, hvad der beskrives som regulære bivirkningsepidemier, mediestorm og tillidskrise mellem sundhedsmyndighederne og befolkningen.

Dette projekt lægger op til en tværfaglig undersøgelse af aktuelle HPV-vaccinekontroverser og tilhørende problemstillinger og debatter om fx seksualitetens handlerum, familiekultur, tillid til staten og videnskabelig troværdighed.

Det foreslåede ph.d.-projekt skal – baseret på etnografisk feltarbejde i specifikke kontekster – belyse, hvordan sociale medier bringer sundhedsfremme og kræftforebyggelse til en ny korsvej; og bidrage til en dybere forståelse af, hvordan HPV-vaccine-relaterede kontroverser afspejler nye og mere vidtstrakte udfordringer for folkesundheden.

Projektet er tilknyttet en international og tværfaglig forskningsgruppe, hvis mål er at kombinere epidemiologiske samt antropologiske forståelser og metoder i studiet af globale HPV-vaccinekontroverser. Derfor vil intellektuel fleksibilitet og villighed til at arbejde på tværs af akademiske discipliner værdsættes.

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://talent.au.dk/phd/arts/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet Antropologi, Globale Studier og Religionsvidenskab.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse på instituttet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Institut for Kultur og Samfunds forskningsaktiviteter:
http://cas.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. december 2017.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Løn: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/salary-and-employment/salary-5-3-programme-and-part-b-of-the-4-4-programme/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet Antropologi, Globale Studier og Religionsvidenskab: http://talent.au.dk/phd/arts/contacts/

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Marie Louise Tørring, Institut for Kultur og Samfund, e-mail mlt@cas.au.dk, tlf. 87 16 20 89.  

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://talent.au.dk/phd/arts/application/application-guide/

 

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017 kl. 23:59
Ansøgningen mærkes:
2017-20

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.