Tidlige urbane netværks komparative arkæologi og historie (5+3)

Ph.d.-stipendium i Tidlige urbane netværks komparative arkæologi og historie (5+3)

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår hermed under forudsætning af fornøden bevilling et ph.d.-stipendium i Tidlige urbane netværks komparative arkæologi og historie til besættelse pr. 1. december 2017 for en periode på indtil 3 år (5+3). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. december 2017.

Ph.d.-stipendiet finansieres af Centre for Urban Network Evolutions (UrbNet), Aarhus Universitet.

Dette ph.d.-projekt fokuserer på den økonomiske og sociale udvikling af urbane netværk i antikken og middelalderen i et komparativt perspektiv. Arbejdet skal omfatte ”High Definition” komparative analyser af materialer, datasæt og/eller skriftlige kilder med henblik på at karakterisere udviklingen og dynamikken af urbane sites og netværk.

Projektet skal helst tage afsæt i materialer fra ét eller flere områder i centrets feltportefølje i Nordeuropa, det østlige Middelhavsområde og/eller Østafrika, men flere områder kan inkluderes. Venligst se nærmere på vores hjemmeside for info om igangværende projekter og publikationer. Vi er særligt interesseret i projekter, der intellektuelt kan udfordre gængse opfattelser af historiske udviklinger, og som kan gå på tværs af regioner og tid og dermed bidrage til centrets metodologiske og teoretiske udvikling inden for rammerne af UrbNets vision.

Ansøgninger skal diskuteres og udvikles i samarbejde med mulige vejledere fra UrbNet’s core group. Kontakt os hurtigst muligt for at høre mere.

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://talent.au.dk/phd/arts/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet Historie, Arkæologi og Antikstudier.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse på instituttet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Institut for Kommunikation og Kulturs forskningsaktiviteter:
http://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 30. november 2017

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Løn: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/salary-and-employment/salary-5-3-programme-and-part-b-of-the-4-4-programme/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet Historie, Arkæologi og Antikstudier: http://talent.au.dk/phd/arts/contacts/

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor og centerleder Rubina Raja, UrbNet, e-mail rubina.raja@cas.au.dk, tlf. 8716 2047 / 4087 8423.  

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://talent.au.dk/phd/arts/application/application-guide/

 

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017 kl. 23:59
Ansøgningen mærkes:
2017-17

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.